Deju kursi Rīgā

No septembra līdz Līgo svētkiem notiek regulārie treniņi - grupu nodarbības, bet pārējā laikā nodarbības notiek pie Jūsu izvēlētā trenera individuāli. Individuālās nodarbības pieejamas visa gada garumā, ja vien esat vienojušies ar treneri.


Vairāk informācijas par piedāvātajiem deju stiliem var atrast šajā blogā, bet uzziņai par treniņiem rakstiet lindyhoplv @ gmail.com vai zvaniet.

---------treniņi----------
Rīgā:

Lindy Hop, 50-0 un sporta Rock'n' roll, Steps, Charlestone u.c. dažādi līmeņi
Otrdienās un cetrutdienās 19:00

Dalīties: