Pavasaris

Par pavasara atnākšanu liecina gājputnu atgriešanās, kā arī ielas mūziķu jautrie treļļi.

Dalīties: